Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Save as PDF Cetak

Dermasiswa Pendidikan Negeri Perak

Dermasiswa Pendidikan Negeri Perak bertujuan membantu pelajar untuk membuat persediaan pendaftaran kemasukan di semester dan tahun pertama di Politeknik, Kolej Komuniti, IPTA dan IPTS terpilih dalam negara sahaja. Dermasiswa ini diberikan kepada pelajar yang mengikuti pengajian di peringkat Sijil, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda sahaja.

Keutamaan diberikan kepada keluarga yang berpendapatan rendah di bawah RM3,000 sahaja.

Kadar dermasiswa adalah RM300 (Sijil/Matrikulasi), RM500 (Diploma), RM1,000 (Ijazah Sarjana Muda) dan RM1,200 (Ijazah Sarjana Muda Profesional).

Berikut adalah senarai IPT dan IPTS yang layak memohon:-

1 Universiti Sultan Zainal Abidin (UnisZa)31 Kolej Perubatan DiRaja Perak-UniKL (RCMP)
2 Universiti Islam Antarabangsa Malaysia(UIAM)32 Institut Latihan Perindustrian (ILP)
3 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)33 Giat Mara
4 Universiti Malaya (UM)34 ADTECT
5 Universiti Malaysia Kelantan (UMK)35 Kolej Polytech MARA
6 Universiti Malaysia Pahang (UMP)36 Kolej Profesional Baitulmal
7 Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)37 Kolej Risda
8 Universiti Teknologi Mara (UiTM)38 Kolej Yayasan-Yayasan Negeri
9 Universiti Malaysia Terengganu (UMT)39 Kolej Tunku Abdul Rahman ( Kolej TAR)
10 Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI)40 Institut Teknologi Perak (ITP)
11 Universiti Pertahanan Malaysia (UPNM)41 Kolej Komuniti Seluruh Malaysia
12 Universiti Putra Malaysia (UPM)42 Kolej TAJ
13 Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)43 Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN)
14 Universiti Sains Malaysia (USM)44 MANAGEMENT & SAINS UNIVERSITY (MSU)
15 Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)45 KOLEJ PERTANIAN MALAYSIA
16 Universiti Teknologi Malaysia (UTM)46 Asian Institute Of Medicine, Science And Technology (AIMST)
17 Universiti Tun Hussin Onn (UTHM)47 Institut Teknologi Negeri (TAFE)
18 Universiti Utara Malaysia (UUM)48 Kolej Universiti Infrastruktur Kuala Lumpur (KLIUC)
19 Universiti Malaysia Sabah (UMS)49 MASTERSKILL
20 Univeriti Malaysia Sarawak (UNIMAS)50 Quest International University Perak
21 Matrikulasi 51 Kolej Pertanian Malaysia
22 Institut Pendidikan Guru (IPG)52 Sunway College, Ipoh
23 Universiti Teknologi Petronas (UTP) 53 German-Malaysian Institute(GMI)-MARA
24 Universiti Kuala Lumpur (UniKL)54 Japan Malaysia Technical Institute (JMTi)
25 Universiti Multimedia Malaysia (MMU)55 Akedemi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)
26 Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) 56 UniKL - Malaysia French Institute (MFI)
27 Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)57 UniKL – Malaysian Spanish Institute (MSI)
28 Universiti Tun Abdul Razak (UNITAR)58 UniKL – British Malaysian Institute (BMI)
29 Politeknik Seluruh Malaysia59 UniKL – Malaysia Institute of Aviation Technology (MIAT)
30 Kolej Universiti Islam Sultan Azlam Shah (KUISAS)  

**Borang Permohonan boleh didapati secara percuma di Pejabat Yayasan Perak, Pejabat Pusat Khidmat Masyarakat Dewan Undangan Negeri (DUN) di kawasan masing-masing atau dicetak terus melalui laman web ini. 
Kerajaan Negeri Perak Kementerian Pelajaran Malaysia Jabatan Pelajaran Negeri Perak K-Perak Perak News Yayasan Bina Upaya Darul Ridzuan